Деревня Б-Пруды

Сизов Епифан Иванович Сизова(Цветкова)Феврония Ивановна, дети:слева направо Фёдор, Надежда Николай, Анна.